سامانه اطلاعات پژوهشی
اطلاعات ورود

 ***  همت مضاعف ,كار مضاعف نقشه راه براي پيشرفت و برقراري عدالت كشور ...         ***     
[فارسی] [ English ]
ردیف نام خانوادگی - نام دانشکده / دپارتمان  
1 آرش-ولی اله دانشکده دندان پزشکی / گروه ارتودنسي فعالیتهای علمی (CV)
2 ابراهیم پور-لیلا دانشکده دندان پزشکی / گروه ارتودنسي فعالیتهای علمی (CV)
3 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده دندان پزشکی / گروه ارتودنسي فعالیتهای علمی (CV)
4 رحمتی کامل-منوچهر دانشکده دندان پزشکی / گروه ارتودنسي فعالیتهای علمی (CV)
5 روادگر-مهدی دانشکده دندان پزشکی / گروه ارتودنسي فعالیتهای علمی (CV)
6 شیخ زاده-صدیقه دانشکده دندان پزشکی / گروه ارتودنسي فعالیتهای علمی (CV)
7 قربانی پور-رضا دانشکده دندان پزشکی / گروه ارتودنسي فعالیتهای علمی (CV)
8 میرزایی-میثم دانشکده دندان پزشکی / گروه ارتودنسي فعالیتهای علمی (CV)
 

 آدرس: بابل - خيابان گنج افروز - دانشگاه علوم پزشكي بابل   تلفن:6-2199592-0111  فاكس: 2190181-0111  كدپستي: 47745-47176  Email: info@mubabol.ac.ir