سامانه اطلاعات پژوهشی
اطلاعات ورود

 ***  همت مضاعف ,كار مضاعف نقشه راه براي پيشرفت و برقراري عدالت كشور ...         ***     
[فارسی] [ English ]
ردیف نام خانوادگی - نام دانشکده / دپارتمان  
1 اطلاعات پژوهشی-مدیر سایت دانشکده پزشکی / گروه قلب فعالیتهای علمی (CV)
2 امین-کامیار دانشکده پزشکی / گروه قلب فعالیتهای علمی (CV)
3 جعفری پور-ایرج دانشکده پزشکی / گروه قلب فعالیتهای علمی (CV)
4 جلالی-فرزاد دانشکده پزشکی / گروه قلب فعالیتهای علمی (CV)
5 جلالیان-رزیتا دانشکده پزشکی / گروه قلب فعالیتهای علمی (CV)
6 خصوصی نیاکی-محمد رضا دانشکده پزشکی / گروه قلب فعالیتهای علمی (CV)
7 ساروی-مهرداد دانشکده پزشکی / گروه قلب فعالیتهای علمی (CV)
8 صالحی عمران-محمد تقی دانشکده پزشکی / گروه قلب فعالیتهای علمی (CV)
9 ضیایی-نغمه دانشکده پزشکی / گروه قلب فعالیتهای علمی (CV)
10 فغان زاده گنجی-قاسم دانشکده پزشکی / گروه قلب فعالیتهای علمی (CV)
11 هدایتی-محمد تقی دانشکده پزشکی / گروه قلب فعالیتهای علمی (CV)
 

 آدرس: بابل - خيابان گنج افروز - دانشگاه علوم پزشكي بابل   تلفن:6-2199592-0111  فاكس: 2190181-0111  كدپستي: 47745-47176  Email: info@mubabol.ac.ir