سامانه اطلاعات پژوهشی
اطلاعات ورود

 ***  همت مضاعف ,كار مضاعف نقشه راه براي پيشرفت و برقراري عدالت كشور ...         ***     
[فارسی] [ English ]

Safoura Seify

Faculty : Faculty of Dentistry

Department :Department of Oral and Maxillofacial Pathology

Babol University of Medical Sciences

Home Page Personal Information Educational Information Executive Experiences Research Fields Publication Articles Congress Educational Interests

Safoura Seify's HomePage

Short About Safoura Seify

See Also

Babol University of Medical Sciences

Faculty : Faculty of Dentistry

Department : Department of Oral and Maxillofacial Pathology

· Executive Experiences : 0 Record(s)

· Researches : 0 Record(s)

· Publications : 0 Record(s)

· Articles : 0 Record(s)

· Congress : 0 Record(s)

· Educational Interests : 0 Record(s)

 

 آدرس: بابل - خيابان گنج افروز - دانشگاه علوم پزشكي بابل   تلفن:6-2199592-0111  فاكس: 2190181-0111  كدپستي: 47745-47176  Email: info@mubabol.ac.ir