سامانه اطلاعات پژوهشی
اطلاعات ورود

 ***  همت مضاعف ,كار مضاعف نقشه راه براي پيشرفت و برقراري عدالت كشور ...         ***     
[فارسی] [ English ]

Masomeh Bayani

Faculty : Faculty of Medicine

Department :Department of Infectious diseases

Babol University of Medical Sciences

Home Page Personal Information Educational Information Executive Experiences Research Fields Publication Articles Congress Educational Interests

Masomeh Bayani's HomePage

Short About Masomeh Bayani

i am associat proffessor in babol medical university.my field is infectious disease.i am head of Traditional Medicine in this university.

See Also

Babol University of Medical Sciences

Faculty : Faculty of Medicine

Department : Department of Infectious diseases

· Executive Experiences : 6 Record(s)

· Researches : 15 Record(s)

· Publications : 4 Record(s)

· Articles : 29 Record(s)

· Congress : 1 Record(s)

· Educational Interests : 4 Record(s)

 

 آدرس: بابل - خيابان گنج افروز - دانشگاه علوم پزشكي بابل   تلفن:6-2199592-0111  فاكس: 2190181-0111  كدپستي: 47745-47176  Email: info@mubabol.ac.ir