سامانه اطلاعات پژوهشی
اطلاعات ورود

 ***  همت مضاعف ,كار مضاعف نقشه راه براي پيشرفت و برقراري عدالت كشور ...         ***     
[فارسی] [ English ]

Homayoon Alaghehmand

Faculty : Faculty of Dentistry

Department :Department of Operative and Esthetic Dentistry

Babol University of Medical Sciences

Home Page Personal Information Educational Information Executive Experiences Research Fields Publication Articles Congress Educational Interests

Homayoon Alaghehmand's HomePage

Short About Homayoon Alaghehmand

See Also

Babol University of Medical Sciences

Faculty : Faculty of Dentistry

Department : Department of Operative and Esthetic Dentistry

· Executive Experiences : 0 Record(s)

· Researches : 0 Record(s)

· Publications : 0 Record(s)

· Articles : 0 Record(s)

· Congress : 0 Record(s)

· Educational Interests : 0 Record(s)

 

 آدرس: بابل - خيابان گنج افروز - دانشگاه علوم پزشكي بابل   تلفن:6-2199592-0111  فاكس: 2190181-0111  كدپستي: 47745-47176  Email: info@mubabol.ac.ir