سامانه اطلاعات پژوهشی
اطلاعات ورود

 ***  همت مضاعف ,كار مضاعف نقشه راه براي پيشرفت و برقراري عدالت كشور ...         ***     
[فارسی] [ English ]

Maryam Ghasempour

Faculty : Faculty of Dentistry

Department :Department of Pedodontics

Babol University of Medical Sciences

Home Page Personal Information Educational Information Executive Experiences Research Fields Publication Articles Congress Educational Interests

Maryam Ghasempour's HomePage

Short About Maryam Ghasempour

DDS,MS

See Also

Babol University of Medical Sciences

Faculty : Faculty of Dentistry

Department : Department of Pedodontics

· Executive Experiences : 5 Record(s)

· Researches : 0 Record(s)

· Publications : 2 Record(s)

· Articles : 25 Record(s)

· Congress : 2 Record(s)

· Educational Interests : 0 Record(s)

 

 آدرس: بابل - خيابان گنج افروز - دانشگاه علوم پزشكي بابل   تلفن:6-2199592-0111  فاكس: 2190181-0111  كدپستي: 47745-47176  Email: info@mubabol.ac.ir