سامانه اطلاعات پژوهشی
اطلاعات ورود

 ***  همت مضاعف ,كار مضاعف نقشه راه براي پيشرفت و برقراري عدالت كشور ...         ***     
[فارسی] [ English ]

ashraf sadat mahboobi

Faculty : Faculty of Medicine

Department :Department of Radiology and Radiotherapy

Babol University of Medical Sciences

Home Page Personal Information Educational Information Executive Experiences Research Fields Publication Articles Congress Educational Interests

ashraf sadat mahboobi's HomePage

Short About ashraf sadat mahboobi

See Also

Babol University of Medical Sciences

Faculty : Faculty of Medicine

Department : Department of Radiology and Radiotherapy

· Executive Experiences : 0 Record(s)

· Researches : 0 Record(s)

· Publications : 0 Record(s)

· Articles : 0 Record(s)

· Congress : 0 Record(s)

· Educational Interests : 0 Record(s)

 

 آدرس: بابل - خيابان گنج افروز - دانشگاه علوم پزشكي بابل   تلفن:6-2199592-0111  فاكس: 2190181-0111  كدپستي: 47745-47176  Email: info@mubabol.ac.ir